poradna - jak vybrat ventilátor

Jak správně vybrat ventilátor ?

Zde je uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů a způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilátoru.

Stanovení objemového průtoku - Q (m3/h)

Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru.

Tab. 1 - Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h)

druh místnosti    koef. n
Obytné místnosti 2 až 3
Kanceláře 3 až 10
Obchody, soukromé plavecké bazény 4 až 8
Restaurace, laboratoře, akumulátory 8 až 12
Restaurační kuchyně 15 až 20
Garáže, chemické čistírny 5 až 8
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin 3 až 6
Šatny 2 až 3
Kantýny 6 až 8
Kuřárny 10
Místnosti pro sušení oděvů 6
Fotokomory 10 až 15
Záchody v bytech 2 až 3
Záchody v kancelářských budovách 3 až 5
Záchody v závodech 8 až 10
Záchody veřejné 10 - 15

Tab. 2 - doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3/h)

druh místnosti     Vos
Kanceláře, kantýny   30
Obchody, tělocvičny   20
Restaurace   40
Umyvárny na 1 výtok teplé vody 30
Šatny na 1 šatní místo 20
Sprchy na 1 sprchu 150 až 200
Záchody na 1 mísu 50
  na 1 pisoár 25

Příklad: Odsávání prodejní místnosti 5x4x2,7m pro 3 osoby.

Z tabulky 1 jsme zvolili intenzitu výměny vzduchu 5/h.

a) V = (5x4x2,7)x5 = 270 m3/h

Z tabulky 2 jsme zvolili potřebu dávku výměny vzduchu 20 m3/h

b) V = 3x20 = 60 m3/h

Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší z obou hodnot.

Objemový průtok vzduchu Q = 270 m3/h.